ILUSTRACJE

• linoryty do bibliofilskiej książki artystycznej „Andrzeja Waligórskiego wierszy czternaście o Dreptaku”, wydanej przez Andrzeja Włodarskiego, nakład 10 egzemplarzy, 1997